แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ :: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ

ชื่อไฟล์ : 1651552376_แผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682871043_แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2566.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682871154_ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง.docx.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1651552376_แผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682871043_แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2566.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682871154_ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง.docx.pdfข้อมูลพื้นฐาน

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ฐานข้อมูลสภาพน้ำเสีย ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ฐานข้อมูลตลาด แหล่งท่องเที่ยว ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ จัดซื้อจัดจ้าง
เข้าสู่ระบบสมาชิกหน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย