ชื่อ - นามสกุล :นางอุทุมพร บุริภา
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :หน้าที่เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ที่อยู่ :44 หมู่ 8 ต.หนองเอี่ยน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : หน้าที่เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน