ชื่อ - นามสกุล :จ่าเอกวิศิษฐ์ ศรีไชย
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
หน้าที่หลัก :งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
ที่อยู่ :90 หมู่ 2 ต.หนองเอี่ยน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย