ชื่อ - นามสกุล :นายประดิษฐ์ รัตนวงศ์
ตำแหน่ง :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
หน้าที่หลัก :หน้าที่ดำเนินการประชุม และดำเนินการอื่น ๆ
ที่อยู่ :99 หมู่ 2 ต.หนองเอี่ยน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
Telephone :082-858090
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายสภา
หน้าที่ในกลุ่ม : หน้าที่ดำเนินการประชุม