ชื่อ - นามสกุล :นายสงคราม ตรงดี
ตำแหน่ง :รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
หน้าที่หลัก :มีหน้าที่ดำเนินการประชุม และดำเนินการอื่น ๆ
ที่อยู่ :19/2 หมู่ 10 ต.หนองเอี่ยน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายสภา
หน้าที่ในกลุ่ม : มีหน้าที่ดำเนินการประชุม