กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม :: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

นางเกียรติศรี ทัศมี
ครูชำนาญการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางเจนจิตต์ ชาติไชยภูมิ
ครูชำนาญการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางพรทิพย์ ไวสู้ศึก
ครูชำนาญการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางญดาวรรณ รัตนวงศ์
ครูปฏิบัติการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางเกียรติศรี ทัศมี
ครูชำนาญการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางเจนจิตต์ ชาติไชยภูมิ
ครูชำนาญการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางพรทิพย์ ไวสู้ศึก
ครูชำนาญการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางญดาวรรณ รัตนวงศ์
ครูปฏิบัติการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางเกียรติศรี ทัศมี
ครูชำนาญการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางเจนจิตต์ ชาติไชยภูมิ
ครูชำนาญการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางพรทิพย์ ไวสู้ศึก
ครูชำนาญการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางญดาวรรณ รัตนวงศ์
ครูปฏิบัติการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางอำพร บุญวาล
ผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาววงศ์ธิพา พิกุลศรี
ผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาวสุพัตรา คนตรง
ผู้ดูแลเด็ฏ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางอำพร บุญวาล
ผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาววงศ์ธิพา พิกุลศรี
ผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาวสุพัตรา คนตรง
ผู้ดูแลเด็ฏ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางอำพร บุญวาล
ผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาววงศ์ธิพา พิกุลศรี
ผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาวสุพัตรา คนตรง
ผู้ดูแลเด็ฏ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย