หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล :: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ชื่อไฟล์ : 1651224577_ก.อบต.จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1651224577_ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงา.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1651224577_ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1651224577_ประกาศ ก.อบต.จังหวัด การสอบสวนและการลงโทษท.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1651224577_ประกาศ ก.อบต.จังหวัด วิธีประเมินผลการปฏิบั.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1651224577_ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1651224577_ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดม.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1651224577_ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคค.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1651224577_ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคค1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1651224577_ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคค2.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1651224577_ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคค3.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1651224577_หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนฉบับที่ 2 2561.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1651224577_ก.อบต.จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1651224577_ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงา.pdf

ชื่อไฟล์ : 1651224577_ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1651224577_ประกาศ ก.อบต.จังหวัด การสอบสวนและการลงโทษท.pdf

ชื่อไฟล์ : 1651224577_ประกาศ ก.อบต.จังหวัด วิธีประเมินผลการปฏิบั.pdf

ชื่อไฟล์ : 1651224577_ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่.pdf

ชื่อไฟล์ : 1651224577_ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดม.pdf

ชื่อไฟล์ : 1651224577_ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคค.pdf

ชื่อไฟล์ : 1651224577_ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคค1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1651224577_ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคค2.pdf

ชื่อไฟล์ : 1651224577_ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคค3.pdf

ชื่อไฟล์ : 1651224577_หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนฉบับที่ 2 2561.pdfข้อมูลพื้นฐาน

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ฐานข้อมูลสภาพน้ำเสีย ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ฐานข้อมูลตลาด แหล่งท่องเที่ยว ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ จัดซื้อจัดจ้าง
เข้าสู่ระบบสมาชิกหน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย