แหล่งท่องเที่ยว :: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน

  • แหล่งท่องเที่ยว
    แหล่งท่องเที่ยว
    เผยแพร่วันที่111 : 2022-05-27 10:41:43 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 782

วัดศรีะตะพาน สร้างขึ้นพร้อมกับหมู่บ้านหัวขัวเพราะศรัทธาอันแนบแน่นในพุธศาสนาของชาวหัวขัว จนประมาณปี 2380 พระครูแก้วราชา จึงได้นำชาวบ้านร่วมกันสร้างอุโบสถ หรือ สิม ขึ้นเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ใช้ประกอบสังฆกรรมและอุปสมบทกุลบุตรที่มีศรัทธาในพุทธศาสนา ตามประเพณีอันดีงามในวิถีชีวิตของชาวไทย ค้าก่อสร้าง 110 บาท  เป็นลักษณะสิมพื้นบ้านอีสานบริสุทธิ์ แบบมหาอุต ก่ออิฐถือปูน (ปะทาย) มีขนาดเหมาะสมกับสภาพการณ์ของสังคมชนบท  ซึ่งมีพระสงฆ์จำพรรษาประมาณ 1 – 3 รูป มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 5.30 เมตร สูง 6 เมตร จุพระได้ประมาณ 5 -6 รูปตามพุทธานุญาตในการสังฆกรรมในเขตชนบทพอดี

ภายในประดิษฐานพระพุธรูปปูนปั้นตามศิลปะอีสาน มักไม่มีฐานชุกชีแต่ก่อนเป็นแท่นยาว ภายหลังได้บูรณะเสริมลายปูนปั้นบ้างบริเวณฐานปากพาน (เอวขันธ์) ทำบัวคล่ำ – บัวหงาย ท้องกระดานลวดบัวตามรสชาติแบบพื้นเมืองซึ่งเป็นเอกลักษณ์เด่นชัดของช่างอีสาน ทรงหลังคาเป็นจั่วแหลมชั้นเดียวโครงสร้างเป็นไม้เนื้อแข็ง ไม้ปิดฝ้าเพดาน ไม่มีช่อฟ้า – หางหงส์ เดมมุมด้วยแป้นมุม (กระเบื้องไม้) ภายหลังบูรณะเปลี่ยนมาเป็นสังกะสีพร้อมกับปูนปั้นหัวเสา สิมบ้านหัวขัวจัดได้ว่าเล็กที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ชื่อไฟล์ : 1653622903_283335887_1172554396840539_8287300235475881704_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1653622904_281447610_986186768749898_8157627131818856263_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1653622904_282804654_790653621901111_5956877432554689981_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1653622904_280654968_415061156930116_7460706901041376135_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1653622904_280540741_608973147475353_8047298975551744647_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1653622904_282705484_1008209043167049_1929048521540364354_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลลานกีฬา แผนที่แม่บท มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ฐานข้อมูลสภาพน้ำเสีย ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ฐานข้อมูลตลาด แหล่งท่องเที่ยว ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ จัดซื้อจัดจ้าง
เข้าสู่ระบบสมาชิกหน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย